Advertising Console

  INTELLIGENCE ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2555 : แนวโน้มการตลาดออนไลน์

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  145 จำนวนการรับชม
  ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 20 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ในการโฆษณาธุรกิจสินค้า หรือบริการให้เป็นที่รู้จักผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าการใช้สื่อกระแสหลัก

  GOOGLE ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลระดับโลก ได้ตัดสินใจเปิดสำนักงานในประเทศไทย เพราะมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของการทำการตลาดออนไลน์ ธุรกิจไทยจะปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ได้อย่างไร แนวโน้มการทำการตลาด และงบประมาณบนโลกออนไลน์เป็นอย่างไร ติดตามได้ใน INTELLIGENCE