Advertising Console

  รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2555

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  562
  239 จำนวนการรับชม
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี พร้อมด้วยตัวแทนโครงการถกแถลง กระบวนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ จัดการเสวนาโต๊ะกลม กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีการบรรยายข้อสรุปการเปิดเวทีสานเสวนาในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ขณะเดียวกัน ได้มีตัวแทนจากฝ่ายการเมือง เช่น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และ ส.ว. ที่เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ