Advertising Console

  รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2555 : ความเป็นกลาง...ผู้ตรวจการแผ่นดิน ?

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  573
  95 จำนวนการรับชม
  รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 13 มี.ค. 2555

  ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยืนยันนายกฯต้องชี้แจงจริยธรรมการแต่งตั้งของ 2 รัฐมนตรี หากยังคงเพิกเฉยโดยที่ไม่ชี้แจงกลับมา ก็จะทำหนังสือรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป

  วันนี้ (13 มีนาคม 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถึงกรณีที่มีการวินิจฉัยข้อเรียกร้องการแต่งตั้ง 2 รัฐมนตรี ว่าเป็นการไม่ชอบธรรมทางกฎหมายและหลักจริยธรรมอย่างไร

  นางผาณิต เปิดเผยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินทำหน้าที่เหมือนกับผู้ตรวจการแผ่นดินทั่วโลก มีหน้าที่หลักคือ ปกป้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติ การละเลยการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนด้วย แต่ของประเทศไทยมีหน้าที่เพิ่มมาอีกคือ การตรวจสอบองค์กรอิสระ การเสนอแก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดูแลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และพนักงานของรัฐ

  ส่วนเรื่องการตรวจสอบ ผู้ตรวจการแผ่นดินหากจะตรวจสอบเรื่องจริยธรรมได้ต้องมีผู้ร้องเข้ามา แต่หากเรื่องอื่นๆที่เห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์กับสังคม หรือหากไม่ดำเนินการ จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคม ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถหยิบยกมาดำเนินการได้เอง

  นางผาณิต กล่าวอีกว่า กรณีรัฐมนตรีทั้งสองท่าน ผู้ตรวจการแผ่นได้ทำหนังสือไปยัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้มีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมถึงกรณีการแต่งตั้งรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากนายกฯ เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี นายกฯก็ควรที่จะพิจารณา แต่หากยังคงเพิกเฉยโดยที่ไม่ชี้แจงกลับมานั้น ก็คงทำหนังสือรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป ทั้งนี้เชื่อว่า นายกฯ จะให้ความร่วมมือ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานเพื่อส่วนรวมทั้งสองฝ่าย