Advertising Console

  Market Place ประจำวันที่ 13 มี.ค. 2555

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  572
  43 จำนวนการรับชม
  แม้ในปีที่ผ่านมาจะ เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ แต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 331 แห่งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 326,109 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน โดยบริษัทที่จ่ายปันผลสูงสุดได้แก่ ดีแทค ปตท. และ เอไอเอส

  ขณะที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับเป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีเป็นเติบโต 5.9% จากก่อนหน้านี้คาดว่าจะเติบโต 4.7% โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการบริโภคและการลงทุนในการฟื้นฟูประเทศ

  Produced by VoiceTV