รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 11 มี.ค. 2555 : รัฐศาสนาและรัฐโลกวิสัย

VoiceTV

โดย VoiceTV

585
578 จำนวนการรับชม
รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 11 มี.ค. 2555

ศาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อ2500กว่าปีที่ผ่านมา และประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนามากว่าศาสนาอื่นๆในประเทศไทย จนมีการกำหนดให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันหยุดทางราชการ

ในขณะที่วันสำคัญทางศาสนาอื่นๆนั้นได้ถูกละเลยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการออกกฏหมายห้ามขายสุราอย่างจริงจังในวันสำคัญทางศาสนาเหล่านั้นอีกด้วย ทำไมประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่นหรือประเทศไทยจะเป็นรัฐศาสนาไม่ใช่รัฐโลกวิสัย