Advertising Console

  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2555 : แก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ายค้าน-รัฐบาล “อย่าดูถูกประชาชน”

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  578
  265 จำนวนการรับชม
  วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เห็นว่าทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลกำลังดูถูกประชาชน เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง สสร.ที่ได้รับเลือกมาควรสามารถแสดงความเห็นโดยอิสระ ถ้าประชาชนเห็นว่าควรแก้ไขส่วนใดให้เหมาะสม ทำไมจะทำไม่ได้ หรือถ้าใครเสนอให้แก้ไขอย่างมิบังควรต่อสถาบันฯ ประชาชนก็ไม่เอา

  นักกฎหมายอิสระยังเสนอแง่คิดว่า น่าจะทำให้การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ สามารถลงหลายประเด็นพร้อมๆ กัน เช่น นอกจาก “รับ-ไม่รับ” ยังอาจพ่วงข้อเสนอลบล้างผลพวงรัฐประหารของนิติราษฎร์ให้ “รับ-ไม่รับ” เป็นภาคผนวกของรัฐธรรมนูญด้วย