Market Place ประจำวันที่ 9 มี.ค. 2555

VoiceTV

โดย VoiceTV

585
26 จำนวนการรับชม
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต้องการความมั่นคงทางพลังงาน แต่ด้วยปัญหาของการสร้างโรงไฟฟ้าที่ได้รับการต่อต้าน และเกรงเรื่องมลพิษที่จะตามมา ทำให้พลังงานทางเลือกเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ จึงทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดินหน้าโครงการ SMART GRID เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้า

ประชาชนทั่วไปจะมี ส่วนร่วมในโครงการนี้ได้อย่างไร ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคำตอบอย่างละเอียดใน Market Place CEO VOICE