Advertising Console

  รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 4 มีนาคม. 55 : ข้อสอบ O-NET วัดสติปัญญาของผู้สอบหรือผู้

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  578
  653 จำนวนการรับชม
  ประเด็นร้อนๆของวงการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test)หรือ O-NETและการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (Advanced National Educational Test) หรือเอเน็ต ซึ่งถือเป็นสูตรสำคัญที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่น (Admission) แทนระบบเอนทรานซ์เดิม (Entrance) ที่รู้จักกันมายาวนานกว่า 40 ปี
  โดยหวังว่าแอดมิสชั่นจะช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สนใจเรียนในห้อง แต่ไปเน้นการกวดวิชา ส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนรู้อย่างไม่ครบกระบวนการ ดังนั้น นักเรียนที่เรียนดีก็มุ่งแต่จะสอบเทียบเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยให้ได้เท่านั้น ก่อให้เกิดความล้มเหลวทางการศึกษาตามมาอย่างต่อเนื่อง
  แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ระบบแอมิสชั่นกลับเริ่มมีปัญหาทันที เริ่มตั้งแต่การประกาศผลสอบผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งทำให้มีนักเรียนเข้าไปดูกันมากจนทำให้ระบบล่มและผลคะแนนของนักเรียนบางคนที่เรียนดีและมั่นใจในการทำข้อสอบกลับได้คะแนนเป็นศูนย์
  จนเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของตัวข้อสอบที่ถามในเรื่องของเพศศึกษาโดยไม่ได้แสดงถึงการวัดระดับความสามารถทางการศึกษาของผู้สอบแต่อย่างใด
  เกิดอะไรขึ้นกับวงการศึกษาของไทย เราจะมาคิดเล่นเห็นต่างไปพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์