News Update ประจำวันที่ 29 ก.พ. 2555 เวลา 16.00 น.

VoiceTV

by VoiceTV

474
177 views
  • About
  • Export
  • Add to
สภาเริ่มพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 2 ฉบับ
สภาเริ่มพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 2 ฉบับ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ นายกฯมั่นใจรองนายกและรัฐมนตรีคลัง ชี้แจงต่อสภาได้

ตั้งอดีตประธาน ส.ส.ร. ศึกษาแก้ รธน.
ผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งอดีตประธาน ส.ส.ร. นั่งประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยืนยัน ทำงานด้วยความเป็นกลาง

อียู เรียกทูต จากเบลารุสกลับประเทศ
สหภาพยุโรปเรียกทูตกลับประเทศทั้งหมด หลังเบลารุสเชิญทูตสหภาพยุโรปและโปแลนด์กลับประเทศ ตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป

Produced by VoiceTV

0 comments