Advertising Console

  รายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 26 ก.พ. 55 : ความหมายและการดำรงอยู่ของชุดนักศึกษาใน

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  580
  323 จำนวนการรับชม
  รายการคิดเล่นเห็นต่างวันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2555) เราจะมาชมบทสรุปเรื่องความเหมาะสมของชุดนักศึกษาในปัจจุบัน และเครื่องแบบนั้นสื่อถึงอะไร???

  มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ของปัญญาชนในการแสวงหาความรู้อย่างอิสระ แต่สำหรับเครื่องแบบของนักศึกษาหรือปัญญาชนแล้วกลับไม่ได้รับความอิสระเลย หากอ้างอิงบางช่วงตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเครื่องแบบนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๔๙๘ ที่กล่าวว่า

  ข. เสื้อ เสื้อทำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ส่วนยาวของตัวเสื้อให้เลยสะเอวเล็กน้อยเพื่อให้กระโปรงทับได้โดยมิดชิด คอเสื้อแบบคอเชิ้ดปลายแหละ ปกยาวพอสมควร เดินตะเข็บตามขอบปกคอให้ปรากฏตะเข็บข้างนอกด้วย สาบหลังเป็นสาบตรงขนาดพองามแต่ต้องให้กว้างเลยมากำกับเกล็ดเบื้อหน้าทั้งซ้ายขวา ด้านหน้าของตัวเสอที่บ่าซ้ายขวาทำเกร็ดตายจากเบื้องบนยาวลงมา ๔ เซนติเมตร ให้เกล็ดอยู่ใต้สาบบ่าละ ๓ เกล็ด ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดดุมขนาดเล็กทำด้วยโลหะสีเงิน ดุนเป็นรูปพระเกี้ยว ๔ ดุม ด้านหลังของตัวเสื้อที่กึ่งกลางตัวใต้สาบทำจีบชนิดครีบ กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ๑ จีบ แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอก ๖ เซนติมตร ปลายแขนมีผ้าอีกชั้นหนึ่งตลบขึ้นส่วนที่ตลบกลับตรงท้องแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร หลังแขนกว้าง ๕ เซนติเมตร

  ซึ่งข้อความเหล่านี้หลายคนบอกว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพเรื่องการแต่งตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกินไปหรือเปล่า หรือ ไม่ควรมีชุดนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกเลย เชิญร่วมมาขบคิดและหาข้อสรุปไปพร้อมๆกัน

  Produced by VoiceTV