Advertising Console

  News Update ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 (10.00 น.-10.30 น.)

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  556
  15 จำนวนการรับชม
  News Update ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 (10.00 น.-10.30 น.)
  -นายกฯน้อมนำพระราชดำรัสแก้ปัญหาน้ำ
  -สั่งกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ราคาสินค้าเเพง
  -สภาผ่านร่าง แก้ รธน.291 จำนวน 3 ฉบับ

  นายกฯน้อมนำพระราชดำรัสแก้ปัญหาน้ำ
  นายกรัฐมนตรี น้อมนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารน้ำด้วยการอนุรักษ์ผืนป่า และรักษาสมดุลการระบายน้ำ มาเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำ

  สั่งกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ราคาสินค้าเเพง
  จัดรายการ 'รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน' ที่ตลาดมีนบุรี เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้า นายกฯ สั่งกระทรวงพาณิชย์เร่งศึกษาต้นทุนตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงปลายทาง ลดการเอาเปรียบประชาชน

  สภาผ่านร่าง แก้ รธน.291 จำนวน 3 ฉบับ
  ที่ประชุมรัฐสภาลงมติรับหลักการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 จำนวน 3 ฉบับ 399 เสียง ตั้งคณะกรรมาธิการ 45 คนแปรญัตติ 30 วัน ก่อนประชุมนัดแรก 29 กุมภาพันธ์นี้

  Produced by Voice TV