KEZÎ - Wan da gezîyoruz, halkimizi dînlîyor, hîssedîyor ve yardim gonderîyoruz!! 20-01-12

Watedar Rojan
29
27 views
  • Informatie
  • Exporteren
  • Toevoegen aan
KEZÎ - Wan'i hîssedîyor ve yardim gonderîyoruz!! .. Bı fermon! Ji bo her kesî ku bixwaze alîkariyên madî / diravî bo Wanê bike, agahiyên têkîldar li jêr in, bi fermon(keremkin)!
1 Alîkariya ji bo ji Ewropa û hemû cîhanê
>> http://sarmasik.org/default.aspx?ctrl=d&gurupid=bankahesapnumaralari
2
û
ji bakûrê Kurdistanê û tirkiyê.
>> http://sarmasik.org/

3
Li Almanyayê
Hilferuf für die Erdbebenopfer in Wan (Van) - 570 Tote, 2555 Verletzte
>> http://www.sarmasik-efeu.de/

Opmerkingen zijn uitgeschakeld voor deze video.