JuJitsu : Tournoi Seysses 2012 ambiance

Jujitsu Aucamville

par Jujitsu Aucamville

19
215 vues
Combat de Jujitsu filmé par Jujitsu Aucamville, club près Toulouse.
Tournoi Seysses 2012. www.jujitsu-aucamville.com