Advertising Console

  cevahir kadrini cevher füruşan olmayan bilmez Semazen Onbir

  Se11Se111

  von Se11Se111

  13
  804 Aufrufe
  Ferişânı bugün canâ ferişân olmayan bilmez
  Cevahir kadrini cevher-fürûşân olmayan bilmez
  Dilâ zevkin nihâyatı bulunmaz bahri ummandır
  Gönül kişverine şahâne zişân olmayan bilmez
  Cilây-ı câm-ı aşkı safîyi meyhanelerden sor
  Şeref-ü şevketi kabri şerefşân olmayan bilmez
  Ne bilsün hâce-i hodbin kitab-ı mesnevi dersin
  Sudûr-i sadrı canânı arefşân olmayan bilmez
  Tecellihane-yi Mevla gönüldür hurşîd-i mânâ
  Bu sırrı Lütfiyâ dilde nurefşân olmayan bilmez
  -Alvarlı Muhammed Lütfî-