Advertising Console

  Metin Bobaroğlu'ndan Edip Harabi'nin Kaf-u Nun Hitabı yorumu

  1 603 izlenme
  Metin Bobaroğlu'ndan Edip Harabi'nin 'Kaf-u Nun Hitabı' 'doğuşu sohbete kapı aralıyor.

  Kaf ü Nun hitâbı izhâr olmadan
  Biz bu kâinatın iptidâsıyız
  Kimseler vâsılı dîdâr olmadan
  Ol kâbe'yi kavsey'nin ev ednâsıyız

  Yok iken Âdem'le Havva âlemde
  Hakk ile Hakk idik sırr-ı müphemde
  Bir gececik mihmân kaldık Meryem'de
  Hazret-i İsa'nın öz babasıyız

  Bize peder dedi tıflı Mesîha
  "Rabbi Erini" diye çağırdı Mûsa
  "Lenterani" diyen biz idik ona
  Biz Tûr-i Sîna'nın tecellâsıyız

  "Küntükenz" sırrının olduk âgâhı
  Aynelyakîn gördük Cemâlullâhı
  Ey hoca bizdedir sırr-ı İlâhi
  Biz Hacı Bektaş'ın fukarâsıyız

  Zahida şanımız "İnna fetehna"
  Harabi kemteri serseri sanma
  Bir kılı kırk yarar kamiliz amma
  Pir Balım Sultan'ın budalasıyız.
  http://facebook.com/angundogdu
  http://www.gurudwaraashram.com/
  http://www.gurudwaraashram.com/egitmen.htm
  http://www.neyzen.com/ney_zen_ali_naki_gundogdu.htm