Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

O HOLY NIGHT (Đêm Thiêng Liêng) Thánh Ca QT - Lời Việt: Vũ Thái Hòa

il y a 6 ans347 views

Site web: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com
Nhạc sĩ, Họa sĩ Vũ Thái Hòa - http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com - Ông viết Tình ca và Thánh ca VN từ 1970 - Tranh của Ông triển lãm trong nhiều Trung Tâm Văn Hóa ở Pháp do Chính Phủ Pháp tài trợ - Ông được Cơ quan Văn Hóa Khoa Học UNESCO trao tăng Huy chương Hội Họa Picasso - Miró (1987)