Upload

Bí Pháp Yếu Lược - Bài 12-13 - 11-2011

minhtamdao

by minhtamdao

1
69 views
  • About
  • Export
  • Add to
BI PHÁP ĐĐTKPĐ
Do Đức Hộ Pháp thuyết đạo
Yếu lược do Cao Quỳnh Tuệ Lâm biên sọan
-------------------------

1 - BÍ-PHÁP ĐƠN-SƠ CỦA CÁC TÔN-GIÁO KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI LƯƠNG-TRI LƯƠNG-NĂNG CỦA CON NGƯỜI NGÀY NAY

2- THỂ-PHÁP LÀ CƠ-QUAN GIẢI-KHỔ
BÍ-PHÁP LÀ CƠ-QUAN GIẢI-THOÁT

3 - SỐNG LÀ ĐỜI THUỘC THỂ-PHÁP
LINH LÀ ÐẠO THUỘC BÍ-PHÁP

4 - THỂ-PHÁP CỦA THẾ-ÐẠO LÀ SỰ
BẢO-TOÀN SỰ SỐNG CỦA NHƠN-LOẠI

5 - BÍ-PHÁP CỦA THẾ-ÐẠO LÀ SỰ
LƯU-DANH HẬU-THẾ

6 - CHÌA KHOÁ TINH-THẦN CỦA
THỂ-PHÁP VÀ BÍ PHÁP THIÊN-ÐẠO

7 - THỂ-PHÁP THIÊN-ÐẠO CAO-ĐÀI GIÁO LÀ CỨU KHỔ

8 - SỰ LIÊN-HỆ GIỮA THỂ-PHÁP VỚI BÍ-PHÁP LÀ
PHỤNG-SỰ VẠN-LINH, THÌ ÐẠT-VỊ
THẦN THÁNH TIÊN PHẬT

9 - BÍ-PHÁP CỦA CAO ĐÀI GIÁO LÀ GIẢI-THOÁT

10 - THÁNH-THỂ LÀ GÌ ?
TẠI SAO LẤY TAM-BỬU LÀM THÁNH-THỂ ?

11 - SỰ PHẢN-KHẮC GIỮA ÐẠO & ĐỜI

12 - SỰ VẬN-CHUYỂN KHÔNG NGỪNG CỦA BÍ-PHÁP
TẠO-DỰNG VŨ-TRỤ & CON NGƯỜI

Vì chỗ hẹp vào không được - Muốn xem đầy dủ vào trang gốc, sau đây
http://vn.360plus.yahoo.com/chanh.vannguyen/article?mid=300
+ còn

0 comments