Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

PL (Pan Edward) - PL (Monsieur Édouard)

il y a 6 ans365 views

Jakub Dunal, Anita Nowakowska, Anna Worwąg - Marcin Frąc - H. Sienkiewicza

"PL" jest krótką, niezwykle powierzchowną charakterystyką Polski i jej obywateli, bazującą w dużej mierze na subiektywnych wypowiedziach głównego bohatera. Film można określić mianem czegoś z niczego, ponieważ powstawał w myśl zasady: idziemy i kręcimy wszystko to, co tylko się da. Mieliśmy szczęście popaść na pana Edwarda. To dzięki niemu i jego wypowiedziom zdołaliśmy znaleźć punkt zaczepienia, na podstawie którego powstał scenariusz. PL, Monsieur Edward
---
« PL » est une courte et très superficielle présentation de la Pologne et de ses citoyens, fondée sur les opinions subjectives de son personnage principal. On peut dire que ce film a émergé « ex nihilo » car nous avons décidé de partir avec une caméra et de tout tourner sur notre passage. Nous avons eu la chance de tomber sur monsieur Edward. C’est grâce à ses propos que nous avons saisi un fil conducteur et créé le scénario.