Bí Pháp Yếu Lược - Bài 4-13 - 11-2011

Try Our New Player
minhtamdao
1
19 views
  • About
  • Export
  • Add to
BI PHÁP ĐĐTKPĐ
Do Đức Hộ Pháp thuyết đạo
Yếu lược do Cao Quỳnh Tuệ Lâm biên sọan
-------------------------

1 - BÍ-PHÁP ĐƠN-SƠ CỦA CÁC TÔN-GIÁO KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI LƯƠNG-TRI LƯƠNG-NĂNG CỦA CON NGƯỜI NGÀY NAY

2- THỂ-PHÁP LÀ CƠ-QUAN GIẢI-KHỔ
BÍ-PHÁP LÀ CƠ-QUAN GIẢI-THOÁT

3 - SỐNG LÀ ĐỜI THUỘC THỂ-PHÁP
LINH LÀ ÐẠO THUỘC BÍ-PHÁP
4 - THỂ-PHÁP CỦA THẾ-ÐẠO LÀ SỰ
BẢO-TOÀN SỰ SỐNG CỦA NHƠN-LOẠI

Vì chỗ hẹp vào không được - Muốn xem đầy dủ vào trang gốc, sau đây
http://vn.360plus.yahoo.com/chanh.vannguyen/article?mid=300
+ còn

0 comments