Bí Pháp Yếu Lược - Bài 2 - 13 - 11-2011

Try Our New Player
minhtamdao
0
32 views
  • About
  • Export
  • Add to
BI PHÁP ĐĐTKPĐ
Do Đức Hộ Pháp thuyết đạo
Yếu lược do Cao Quỳnh Tuệ Lâm biên sọan
-------------------------

1 - BÍ-PHÁP ĐƠN-SƠ CỦA CÁC TÔN-GIÁO KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI LƯƠNG-TRI LƯƠNG-NĂNG CỦA CON NGƯỜI NGÀY NAY

2- THỂ-PHÁP LÀ CƠ-QUAN GIẢI-KHỔ
BÍ-PHÁP LÀ CƠ-QUAN GIẢI-THOÁT

Khổ thuộc về Đời.
Thoát thuộc về Đạo.

Đức Hộ Pháp nói : Có Thể-Pháp thì có Bí-Pháp .

Vì chỗ hẹp vào không được - Muốn xem đầy dủ vào trang gốc, sau đây
http://vn.360plus.yahoo.com/chanh.vannguyen/article?mid=300
+ còn

0 comments