Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Like
Watch Later
Share
Add to

Parlamentul Romaniei - Anuleaza Drepturile Revolutionarilor Romani din Dec.1989

acum 7 ani958 views

''PARLAMENTUL ROMÂNIEI''
CAMERA DEPUTAŢILOR, SENATUL
L E G E
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
''Art. 18. - În anul 2012 indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4)
din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă. ''

Art. 19. - În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz,
gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple,
la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative:
a) art. 1, alin. (1), (2) şi (4) ale art. 2, alin. (1) şi (2) ale art. 3,
alin. (1), (2) şi (3) ale art. 4, art. 5, alin. (1), (2) şi (3) ale art. 8, alin. (1)
al art. 9, alin. (1) al art. 11 şi art. 12 din Ordonanţa Guvernului
nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes
personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 210/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) lit. k) a alin.(1) al art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările
şi completările ulterioare;

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.

Marti-08.Noiembrie.2011

PREŞEDINTELE,
CAMEREI DEPUTAŢILOR ; Roberta Alma Anastase
PREŞEDINTELE,
SENATULUI ; Mircea Dan Geoană

Report this video

Select an issue

Embed the video

Parlamentul Romaniei - Anuleaza Drepturile Revolutionarilor Romani din Dec.1989
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/xm95z1" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above