Advertising Console

  1-month-Trailer YxineFF

  YxineFF

  bởi YxineFF

  4
  261 lượt xem
  1 tháng YxineFF đầy khám phá, yêu thương và chia sẻ. YxineFF cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn với một món quà nhỏ: Trailer 1 tháng YxineFF với hình ảnh từ các bộ phim đã đang và sẽ được chiếu trong tháng tới tại YxineFF. ♥ 1 month YxineFF of adventure, love and sharing. YxineFF thank you for your supports with a small gift: 1-month-trailer YxineFF with moving pictures from the short films shown at YxineFF last month and next month.

  * Đạo diễn / Director: Thân Trọng Tuấn Anh
  * Dựng phim / Editor: Thân Trọng Tuấn Anh
  * Âm nhạc / Music: Roots by Galdson (thanks alot for the wonderful music!)
  * Hình ảnh từ / Pictures from: (theo thứ tự xuất hiện / in order of appearance)
  Thảo nguyên xanh tươi (Green Meadow) - Phan Ý Ly
  Người đàn bà, hai con chó và năm con mèo (A woman, two dogs and five cats) - Tạ Nguyên Hiệp, Dương Thu Ngọc, Cao Ý Nhi, Nguyễn Tuấn Anh
  Bóng rối (The Marionettes' Shadow) - Thủy Giang
  Rẽ trái (Turn Left) - Tuấn Anh
  Ngã (Ego) - KT Đoàn
  Cắt (Cutting) - Trần Lý Trí Tân
  The Journey Unknown - Đỗ Đăng Thường
  Je ne suis pas mort - Trương Ngữ