Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Thêm sắc vàng cho giáo dục tỉnh nhà

7 năm trước407 views

CongAnNgheAn

CongAnNgheAn

 

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

Thêm sắc vàng cho giáo dục tỉnh nhà
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/xk00im" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên