Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Thích
Xem sau
Chia sẻ
Thêm vào

Cờ Tổ quốc khổng lồ trên Quảng trường Hồ Chí Minh

7 năm trước235 views

CongAnNgheAn

CongAnNgheAn

 

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

Cờ Tổ quốc khổng lồ trên Quảng trường Hồ Chí Minh
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/xirol0" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên