شاهنامه خفاش ها کبوترها

Δοκιμάστε το νέο player μας
Tohid Karimzadeh
0
40 προβολές
  • Πληροφορίες
  • Εξαγωγή
  • Προσθεστε
برنامه سنگر سوم
شاهنامه خفاش ها کبوترها نگاهي است به نقش ايرانيان ميهن پرست و نا ايرانيان ميهن فروش که در انواع و اقسام لباسها با شعارهاي متفاوت بيش از يک قرن است که ميهن ما را در آرزوي آزادي به آتش کشيده اند اما اي خفاشهاي شب پرست ميايد انروز که خورشيد و شير و شمشير
روشن کند شب تار
توحيد کريم زاده توتو

0 σχόλια