Advertising Console

    Thanh lịch - 9/17 vs 9/18

    60 lượt xem
    Hơi đặc biệt nha vì tự nhiên quay tới lớp 9/16 nó memory full hahaha......nên phải xóa bớt ảnh rồi chỉ quay có 2 lớp này à
    Phần thi thanh lịch của học sinh THCS Hồng Bàng - by me phó nháy