Advertising Console

    Cách làm gốm - hướng nghiệp 23/1/2011

    917 lượt xem
    Đi hướng nghiệp ở làng nghề "Một thoáng Việt Nam" do trường THCS Hồng bàng tổ chức.. Hôm 23/1/2011 hs lớp 9/17