¿Desea eliminar todas sus búsquedas recientes?

Todas las búsquedas recientes se han eliminado

1983 Yugoslavia - Daniel

hace 11 años1.4K views

Galiza

Galiza

"DZULI"

Stigla je sama sa ljetom
Prišla i rekla 'Hello'
Pogledi su nam govorili više od rijeèi
K'o da se zvijezda sa neba
Spustila meni na dlan
Znao sam samo o njoj da zove se Džuli

Džuli, Džuli
A htio sam da dugo traje taj san

Pamtim još dodir te ruke
Lice i njen pogled blag
Odmah je jasno mi bilo da ludo je volim
Kao i sve ljetne snove
I nju mi je odnio dan
Ostalo samo je sjeæanje na jedan juli

Džuli, Džuli
A htio sam da dugo traje taj san

Pitam u noæima nebo
Da li je to bio san
Ili je stvarno te noæi me ljubila Džuli
Prošetam sam pored mora
Doèekam tako i dan
Zamolim more da vrati mi Džuli i juli

Džuli, oh... Džuli, oh...

Džuli, oh... Džuli
A htio sam da dugo traje taj san
Oh... moja Džuli