Advertising Console

  Ahiret (The Hereafter) - Giriş

  1 306 views
  Ahiret (The Hereafter) - Giriş

  Ahiret (The Hereafter) bir Hizirfilms ve Igulusfilms sunar. Islam dininde ölüm hakkında gereken tüm bilgiler bu dizide olacak Allah subhana wa ta'ala izniyle...
  1 - Ölüm ânı, bir kimsenin ölüm ânı, onun ölümden sonraki hayatı hakkında bilgiler.
  2 - Kabir hayatı insan ölüp de kabre konduğu andan, kıyametin kopmasına kadar geçen zaman bilgiler.
  3 - Kabirdeki sorgu konan her insan, Münker ve Nekir melekler diye anılan siyah tenli, mavi gözlü iki melek gelir; ölen kimseyi oturtur, Müslüman olup olmadığını anlamak için “Rabbin kim Hangi dindensin” diye sorarlar. Müslüman ise “Rabbim Allah; dinim İslâm” diye cevap verir ve tarafından hesaba çekilir. Bununla olan tüm bilgiler.
  4 - Kabir Azabı, Peygamber Efendimiz dualarında kabir azabından Allah’a sığındı; Müslümanların da sığınmasını tavsiye etti ve bu konuda şöyle buyurdu : "Kabirlerinizde Deccâl fitnesine yakın bir imtihandan geçeceğinizi Allah bana bildirdi." "Ben hayatımda kabirden daha korkunç bir manzara görmedim." Gereken bilgiler.
  5 - Öldükten sonra dirilme, birgün kıyamet kopup dünya hayatı son bulacak bilgiler. Sadece Allah Teâlâ’nın bileceği bir süre geçtikten sonra, sûr’a ikinci defa üflenecektir.
  6 - Mahşer, Allah Teâlâ, mahşer gününden söz ederken; “büyük gün,” “bütün insanların, âlemlerin Rabbi huzuruna çıkacağı gün” bilgiler.
  7 - Amel Defteri, Mahşer gününde herkesin önüne, dünyada iken yaptığı bütün iyilik ve kötülükleri gösteren kitapları (amel defterleri) açılacak bilgiler.
  8 - Hesap, daha sonra insanlar, dünyada yaptıklarından dolayı Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda hesaba çekilecek bilgiler.
  9 - Mîzan, hesap işi bittikten sonra, dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin ölçülüp tartılmasına sıra gelecek bilgiler.
  10 - Sırat Mahşerden sonra Cennete veya Cehenneme gidebilmek için sıratın üzerinden geçilecek bilgiler.