Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Tecknen på att Domedagen nalkas - 6/6 - Islam in Sweden AICP

7 years ago487 views

När dessa tio stora tecken hänt så kommer en lätt vind att komma under på alla muslimer och varsamt tar deras liv. Ett hundra år kommer att passera under vilka bara icke-muslimer existerar på jorden. Det kommer inte att finnas några muslimer som prisar eller lovprisar Allah, Den Allsmäktige. Bara hädarna kommer att vara levande för att möta den tiden då denna jord kommer till ett slut (al-Qijamah). Ängeln Israfil kommer att blåsa i hornet. Denna enorma signal kommer att riva itu de icke-troenders hjärtan och döda alla levande varelser på jorden, inklusive människor och djinn; inga människor och djinn kommer att vara levande. De muslimer och hädare som dött innan dess kommer att förlora medvetandet vid den tidpunkten men martyrer förlorar inte sitt medvetande. Vad som är menat här är om kroppen redan förmultnat på förlorar själarna medvetandet. Kropparna som har själen i sig kommer att förlora medvetendet. Så kropparna som har själen i sig vid den tidpunkten kommer att förlora...