Advertising Console

  VÅR TRO - ISLAM. Hur man blir en muslim AICP Sverige.

  DenSannaTron

  by DenSannaTron

  5
  318 views
  Alla av Guds profeter, från den första, Adam, till den sista, Mohammad, har haft samma religion, vilken är Islam. Man blir en muslim genom att tro i hjärtat, och att uttala med tungan: Det finns ingen Gud förutom Allah och Mohammad är Allahs Sändebud. Uttalandet av de två Bekännelserna är nödvändigt för den personen som inte redan är en muslim. En muslim är en troende och en följeslagare till Islam. Den första Bekännelsen, dvs., ”Ingen är Gud förutom Allah”, betyder att inget är värt att dyrkas förutom Allah. Den andra Bekännelsen, dvs., ”Mohammad är Allahs Sändebud”, inkluderar att tro på att Mohammad var den sista av alla profeterna, han var uppriktig i allt som han talade om och framförde från Allah, (liksom alla andra profeter före honom), och att Skaparen gav oss profeter och sändebud, för att guida oss till att dyrka Honom korrekt. En muslim måste tro på alla profeter och sändebud. De två Bekännelserna är väsentligheterna i Tron i Islam; de är grunderna i tron.