Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

Port de Smyrne d'apres les sondages de Kemeraltı (2)

il y a 7 ans108 views

Port de Smyrne, à la lumière des sondages réalisés à Kemeraltı (2ème partie)
par Akın Ersoy(université de Dokuz Eylül, izmir)
en Turc
intervention vendredi 21mai 2010 11h00

Colloque
Rivages et ports de la Turquie antique
Jeudi 20 et vendredi 21 mai
Auditorium de la Chambre de Commerce d'Izmir
Organisé par l'Institut Français de Turquie/Izmir, le Musée du Louvre, et l'École pratique des Hautes Études - HISTARA
En partenariat avec l'Institut Archéologique Allemand DAI, Istanbul
Avec la collaboration et le soutien du Consulat d'Italie à Izmir, du Centre Culturel Italien Carlo Goldoni et de la Chambre de Commerce d'Izmir

Début intervention:
"... Antik Smyrna’nın konumu yukarıda verilen tanımın dışında değildir. Art alanında kuzeyde Phokaia ve Pergamon, doğuda Sardis ve güneyde Ephesos gibi büyük kentlerle komşu olan ve her biri ile ulaşım aksı bulunan, kuzeyde Hermos (Gediz), güneyde Kaystros (Küçük Menderes) nehirlerinin beslediği hemen hemen her türlü ürünün yetiştiği coğrafyaya sahipti. Akropolisi ve Pers döneminden itibaren kullanılan haberleşme/güvenlik kaleleri ile deniz ve karasal yaklaşım yollarına hakim durumdaydı.

Kentin deniz ile buluştuğu noktada, Strabon’dan da bildiğimiz gibi, limanı yer alıyordu. Kentin ilk kuruluş aşamasında nasıl bir kıyı çizgisine sahip olduğu, olası limanı için doğal bir koya sahip olup olmadığı araştırmaların eksikliği nedeniyle bilinmemektedir. Ersin Doğer’in ifade ettiği gibi Kemeraltı dolgu alanı içinde antik kıyı çizgisini belirleyecek jeomorfolojik sondajlara itibar edilmemesi bu soruna açıklık getirilememesine neden olmuştur. Yeni Arkeolojik Harita

Bilebildiğimiz kadarıyla antik Smyrna’nın ilk liman çizgisini Naumann önermiştir. Naumannın planı Naumann’ın bu çizgiyi Kemeraltı’nın en belirgin sokak hattı olan Anafartalar Caddesi’ni mesnet alarak çizdiği görülmektedir.Hava fotoğrafı..."