Port de Smyrne d'après les sondages de Kemeraltı

Yeni oynatıcımızı deneyin
102 izlenme
  • Bilgi
  • Embed
  • Ekle
Port de Smyrne, à la lumière des sondages réalisés à Kemeraltı (1ère partie)
par Akın Ersoy(université de Dokuz Eylül, izmir)
en Turc
intervention vendredi 21mai 2010 11h00

Colloque
Rivages et ports de la Turquie antique
Jeudi 20 et vendredi 21 mai
Auditorium de la Chambre de Commerce d'Izmir
Organisé par l'Institut Français de Turquie/Izmir, le Musée du Louvre, et l'École pratique des Hautes Études - HISTARA
En partenariat avec l'Institut Archéologique Allemand DAI, Istanbul
Avec la collaboration et le soutien du Consulat d'Italie à Izmir, du Centre Culturel Italien Carlo Goldoni et de la Chambre de Commerce d'Izmir

Début intervention:
" KEMERALTI’NDAKİ SONDAJLAR IŞIĞINDA SMYRNA LİMANI

Bizzat gelip gelmediği tartışmalı da olsa İskender’in M.Ö. 323’de Babil’de ölmesinden sonra kontrol altında tutulan toprakların komutanları arasında paylaşıldığı bilinmektedir. Lydia ve İonia coğrafyasını idare etmekle görevlendirilen Menandros, kralın ölümüne kadar bu görevi sürdürdü. Paylaşımlar sırasında Smyrna ve çevresi kısa süreliğine Kleitios ve ardından da M.Ö. 301’e kadar Antigonos Monophtalmos, M.Ö. 281 yılına kadar da Lysimakhos’un kontrolünde kaldı. İzmir Körfezi

Bu döneme gönderme yapan Pausanias’ın hikayesi ile, yeni kurulan tüm kentlerde olduğu gibi, Smyrna’nın kuruluşunda İskender ile bir kahraman arayışı ve Klaros kehaneti ile dinsel onay şartı yerine getirilmiş görünmektedir. Her ne olursa olsun dönemin askeri ve politik atmosferi içinde kentleri belli bir noktaya taşıma düşüncesinin ister Antigonos ve/veya Lysimakhos’un ister İskender’in iradesi ile olsun Smyrna’da pratiğe geçirildiği görülmektedir..."

0 yorum