Tafsut Taneggarut Zimu

mamid1706

par mamid1706

151
1 360 vues
  • Infos
  • Exporter
  • Ajouter à
Acḥal k-nniɣ
Serkked iman-ik
A mmi mači s yeẓra-k
Ara tbeddel
Akken i tḥemleḍ
Tamurt-ik
I tḥemmel ad mten
Leqbayel
Mara ad tefɣeḍ
Tru yemma-k
Mi twala i k-teffer
Temẓi-k
Ṛsas-nni tugad
Fell-ak
Yura-yak
Keč d umeddakel-ik

Ass-agi
Neẓra amek teffeɣ
Mi ɛeddan
Iseggasen
Ɣilen ad k-nettu
Uggaɣ
Ma ffkan-aɣ-d
Fell-ak
Idrimen
Winna i wumi nsemma
Axabbit
D wid-nni akken
I k-iɛemṛen
Ass-agi sdukklen targit
Wwin-ak-in
Ijeǧǧigen

Amer ad d-yuɣal
Wass-nni
Wissen iṭij
Ma ad k-ǧgeɣ ad t-twaliḍ
D nek ara yeffɣen
Deg wemkan-ik
Mači s yeẓra
S ubeckkiḍ
Ad zwireɣ
Seg wid i ineqqen
D wid k-ixedɛen ass-agi
Ad gluɣ s wid iteffren
Yessawalen ar imenɣi

2 commentaires

Tanemmirt ik a ZIMU
Par Massiva il y a 4 ans
Merci pour le partage.
Par inc0nue27 il y a 4 ans