Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Ngọc Lộ Kim Bàng - PSĐĐ.st.2

3 years ago135 views

Ngọc Lộ Kim Bàng - PSĐĐ.st.1

Tuồng Cải Lương có 2 VCD, nhưng rất tiếc CD2 không có, CD1 phần sau không chia phần nên không làm được . Ngọc Lộ Kim Bàng nói về việc Đức Phật Mẫu cho 100 ức nguyên nhân xuống trần . Kim Quang Sứ cho đồ đệ theo quyến rũ làm điều sai trái quên hẳn đường về . Hai bên tranh chấp, cuối cùng bên Chánh đạo thắng. Phật Mẫu tha tội, vì Tà đạo biết ăn năn . Vị nào có đủ , xin cho lên Mạng . Đa tạ !!!
xem đầy đủ : http://www.tamduyen.com/2010/02/21/ngoc-lo-kim-ban/

Report this video

Select an issue

Embed the video

Ngọc Lộ Kim Bàng - PSĐĐ.st.2
Autoplay
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/xc7le5" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Add the video to your site with the embed code above