Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

5} Ang Tamang Daan: Ang Araw ng Paghuhukom part 5 /5

8 years ago256 views

Ang programa ng Iglesia ni Cristo na nais maihatid o maipaalam sa tao na malapit na araw ng wakas..at makatulong ito kung paanong paraan maliligtas ang tao sa kaparusahan ng Diyos sa araw na yaon..maraming salamat sa panonood..