Het Doopsel door Onderdompeling in Jardeniet, Israël

Philippe De Coster

door Philippe De Coster

0
224 views
Jezus heeft het geboden. Wat Hij ons geboden heeft is belangrijk en wij kunnen onze liefde en geloof tonen door Hem in alles te gehoorzamen.
Het doel van de doop is belangrijk. Iedere ongedoopte gelovige dient zich te laten dopen "tot vergeving" van zijn zonden. Daarom zei Jezus:
"Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. (Marcus 16:16)”(NBG51)