Advertising Console

  เตรียมพิธีสังวัธยายพระไตรปิฎก 23-24 พ.ย. 52

  Nuttapol Prompukdee

  โดย Nuttapol Prompukdee

  0
  119 จำนวนการรับชม
  คณะทำงานกองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ท่านผูหญิง มล.มณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เตรียมงานพิธีสวดสังวัธยาย และพิธีถวายพระไตรปิฎกอักษรสยายแด่พระสังฆราช โดยมีสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงเสด็จเป็นประธานในการถวายพระไตรปิฎก ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมหาราชวัง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2552 - 24 พ.ย. 2552