xaraktiki sto plexi

Gourzis engraver

με Gourzis engraver

7
1 058 προβολές
Χαρακτική στο plexi Από τον Γιάννη Γουρζή.
Μάθημα 2