Hochladen

Pham Khanh Hung - Vi Sao The?! (Live 05.09.2005)

Chf2009

von Chf2009

1
1 804 Aufrufe
  • Informationen
  • Export
  • Hinzufügen zu
Source / nguồn: http://www.htv.com.vn
Song / Ten bai hat: Vi Sao The?! (Why?! / Warum so?!) / Vì sao thế?!
Singer / ca si: Pham Khanh Hung / Phạm Khánh Hưng (SRV/VN)
Author / sang tac: Pham Khanh Hung / Phạm Khánh Hưng (SRV/VN)
Year / Nam: 2005
Live Show "Giai Dieu Tinh Yeu / GDTY" 05.09.2005 (TV-channel / kenh HTV7)

Source of video: / nguồn cua video: website www.htv.com.vn (Copyright by "HTV - Ho Chi Minh City Television". When using information from that website one has to note clearly the source: www.htv.com.vn / Bản quyền của "HTV - Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh". Sử dụng thông tin của website kia phải ghi rõ nguồn www.htv.com.vn)

0 Kommentare