Chau Gia Kiet - Khong Say Khong Ve (Video THVL 26.07.2009)

Chf2009

von Chf2009

1
5 308 Aufrufe
Source / nguồn: http://www.thvl.vn
Song / Ten bai hat: Khong Say Khong Ve (Can't go home if not drunk yet) / Không Say Không Về
Singer / ca si: Chau Gia Kiet / Châu Gia Kiệt (SRV/VN)
Author / sang tac: Cao Minh Thu / Cao Minh Thu (SRV/VN)
Year / Nam: 2009
"Nhịp cầu nghệ sỹ" produced by / san xuat cua THVL (TV-channel / kenh TV)
Video theo Album "Phu Phang" (CD + DVD) - Chau Gia Kiet Album Vol. 5, Saigon Vafaco

Source of video: / nguồn cua video: website www.thvl.vn (Copyright by "THVL". When using information from that website one has to note clearly the source: www.thvl.vn / Bản quyền của "THVL - Đài Truyền Hình Vinh Long". Sử dụng thông tin của website kia phải ghi rõ nguồn www.thvl.vn)