نظرسنجی نشان می‌دهد آمریکائیان به موفقیت مذاکرات با ...

Try Our New Player
TelevisionWashington
11
7 views
  • About
  • Export
  • Add to
یک نظر سنجی که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد که اکثر آمریکائیان با مذاکره مستقیم با ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور موافقند اما پیش‌بینی می‌کنند که هم مذاکرات و هم تحریم‌ها بیحاصل از کار در آید و برای بازداشتن ایران از تولید جنگ‌فزارهای هسته‌ای به اقدام نظامی نیاز افتد که در چنان صورتی از اقدام نظامی علیه ایران پشتیبانی خواهند کرد.

0 comments