Advertising Console

  8- Hatme-i Hacegan

  Repost
  Musab Köylüoğlu

  Musab Köylüoğlu

  9
  28 770 izlenme

  9 yorum

  farfaringo
  Bu zikirlere hatim denmesinin bir diğer sebebi içinde okunan Fatiha ve İhlasların hatim sevabına denk olmasındandır. Çünkü Resûlullah (s.a.v) Efendimiz ihlas sûresini üç defa okuyan kimsenin Kur’an’ı bir kere hatmetmiş gibi sevap elde edeceğini müjdelemiştir. [ Müslim Salatü’l-Müsafirin 261; Tirmizi Fedailü’l-Kur’an 11.] Büyük hatmede toplam bin defa İhlas sûresi okunmaktadır. Bu da üç yüz otuz üç (333) Kur’an hatim sevabına denktir. Onun için büyükler bu zikre çok önem vermişlerdir. Öyle ki çok ciddi bir hastalık ve ağır yolculuk hâlleri hariç bütün ömürleri boyunca bu zikri hiç aksatmamışlardır.
  farfaringo5 yıl önce
  farfaringo
  Bu zikre hatim ve hatme denmesinin bir sebebi şudur: Bu yolun büyükleri müridleri ile bir meclis kurduklarında toplantıyı bu zikirle bitirirlerdi. Onlara has bir uygulama olarak bu zikre “Hatm-i Hâcegan” denmiştir.
  farfaringo5 yıl önce
  farfaringo
  İşte halka şeklinde yapılan Hatme-i Hacegan da bu övülen zikir çeşitlerinden birisidir. Görüldüğü gibi halka hâlinde cemaatle zikir yapmak övülmüş fakat halkada ne okunacağı konusunda bir şey belirtilmemiştir. Bunun için zikir sayılacak şeylerden ne okunsa zikir yapılmış ve bu müjdeye ulaşılmış olur. Hatmede okunan zikir ve dua çeşitleri de sünnet-i seniyyeden alınmıştır.

  Hatmeyi bugünkü usul üzere Abdulhâlik Gücdevani Hz.leri tertip etmiştir. “Hatm-i Hâcegân” diye de anılır. Hâcegân ulu zatlar efendiler büyük hocalar demektir. Hatm-i Hâcegân büyük velilerin tertip talim ve tatbik ettiği hatim demektir.
  farfaringo5 yıl önce
  farfaringo
  VAllahi biz ancak bunun için oturduk.” dediler. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v):

  “Yanlış anlamayın ben sizi suçlamak için yemin etmenizi istemedim. Ben sizin asıl niyetinizi öğrenmek ve size şu müjdeyi vermek için geldim. Bana Cibril geldi ve haber verdi ki: Allah sizinle melekleri yanında övünmektedir.” [ Müslim Zikir 40; Tirmizi Deavat 6; Nesi Kudat 36.]

  Şu müjde de önemli:

  “Herhangi bir topluluk sırf Allah rızası için toplanıp Allah’ı zikrederse görevli bir melek semadan onlara şöyle seslenir: “Günahlarınız affedilmiş olarak kalkın hiç şüphesiz günahlarınız iyiliğe çevrildi.” [ Ahmed Müsned III 142; Ebu Ya’la Müsned VII 167; Tabarani el-Evsat I 85]
  farfaringo5 yıl önce
  farfaringo
  Rasululah (s.a.v) Efendimiz bir defasında:

  “Cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan çokça istifade edin.” buyurdu. Ashab-ı Kiram: “Cennet bahçeleri neresidir?” diye sorduklarında Rasul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz:

  “Zikir halkalarıdır.” buyurdu. [ Tirmizi Deavat 82; Ahmed Müsned III 150.]

  Yine Efendimiz (s.a.v) mescitte halka şeklinde toplanmış bir grup ashabının yanına uğradı. Onlara:

  “Burada ne yapıyorsunuz? “ diye sordu. Halkadakiler:

  “Allah’ı zikrediyoruz bizi İslam’a ulaştırdığı ve ihsanlarda bulunduğu için O’na hamd ediyoruz.” Dediler. Efendimiz (s.a.v) onlara:

  “Allah için soruyorum siz gerçekten bunun için mi oturdunuz?” diye sordu; Sahabeler:
  farfaringo5 yıl önce
  Daha fazla yorum göster