Advertising Console

  TC Lý chim quyên - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh

  29 380 vues
  Chim Quyên quầy ăn trái quây nhãn lồng này, nhãn lồng
  Ơi Anh bạn mình ơi ! Ơi Anh bạn mình ơi !

  Chim ơi chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non
  Người cách xa người, người cách người
  Ôi ! Đâu còn có gì buồn hơn, ôi đâu còn có gì buồn hơn

  Ôi đâu còn, có gì buồn hơn

  Chim xa rừng còn nhớ cây thương cội, người xa người đêm đợi ngày trông
  Tụi mình duyên phận long đong, thương nhau ngần ấy mà không được chung đường
  Chim Quyên còn ăn trái nhãn lồng

  Lia thia còn quen chậu mà đôi bạn tâm đồng sao kẻ bắc người đông

  Cô Bác họ đồn đôi ba bữa nữa Bậu phải theo chồng cách mấy sông sâu
  Sông sâu còn bắt được nhịp cầu chứ hai đứa mình sầu biết cùng ai san xẻ

  Chim Quyên lẻ bạn than thở một mình tụi mình lẻ bạn một mình thở than
  Một mai Én bắt nhãn Nam xa nhau đâu chỉ mấy năm mà chờ

  Xa nhau xa đến một đời
  Tai tôi nghe lời Anh than, Anh thở đêm nằm ngẫm nghĩ mà ruột thắt đường tơ

  Uổng công mình đợi mình chờ, mình mơ mình tưởng bây giờ đành xa nhau.