22/02/2009 16-Funiculi funicula

Choeur de Chêne

par Choeur de Chêne

7
960 vues
22/02/2009
Choeur de Chêne accompagne José Todaro, Carlo Di Angelo, Maria-Hélèna de Oliveira et Angelina Todaro.

16) Funiculi funicula (Tous)
E. COURTIS