שרית חדד - עליך ועליי

新しい動画プレーヤーを試す
長谷川哲盛
2
1 937 件の視聴
  • 情報
  • エクスポート
  • 次に追加
Israeli singer Sarit Hadad - Alecha Ve'Alay

1 件のコメント

.......♥♥♥♥♥♥...... ......♥♥♥♥♥♥
....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥....♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥
..♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.. ......♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.. ......♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥. ...♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ..♥♥♥♥♥..
....♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥
..........♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥
..............♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥
..................♥♥ ♥♥♥♥♥♥
.................... ..♥♥♥♥SUPERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR !!!!
ユーザー名 Alicia 6 年前