CM Punk & Kofi Kingston vs John Morrison & The Miz 15.12.08

F.A

bởi F.A

257
26 224 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
WWE Raw 15.12.08
CM Punk & Kofi Kingston vs John Morrison & The (c) in a WWE World Tag Team Championship Match

4 bình luận

oc kofi
Bởi johncena_reymysterio cách đây 5 năm
haksızlık lannnnnnnn herif engelliyo resmen yaaaa
Bởi ibrahim çağrı akar cách đây 5 năm
please welcome stinky regal
Bởi Darkjericho cách đây 5 năm
domage
Bởi maxstor cách đây 6 năm