F.A

bởi F.A

262
942 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
WWE Smackdown! 15.1.04
Jamie Noble (w/Nidia) vs Tajiri (w/Akio & Sakoda) in a #1 Contender's Match for WWE Cruiserweigt Championship at WWE Royal Rumble 2004

1 bình luận

:hehee it`s nice & wonderfull ;)
Bởi victoriaph1 cách đây 4 năm