Assassinat - Masahiro Shinoda - Trailer

k-chan

par k-chan

44
1 981 vues
Trailer Eureka Video :

*Assassinat

(Ansatsu - The Assassination)

Un film de Masahiro Shinoda
avec Tetsuro Tamba, Eiji Okada, Eitarô Ozawa, Isao Kimura, Shima Iwashita, Muga Takewaki, Keiji Sada

Shochiku - 1964 - Japon