Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Kovács - Magyar András Táltos Iskola VIII. Szellemtan

9 évvel ezelőtt6K views

Táltos Iskola VIII. Szellemtan

A szellem örökéletű!

Az ősi nagy kultúrákat áthatotta az örök élet tudata, amíg a mai civilizált világot a félelem és a bűntudat tartja gúzsban. Vajon kiknek a célja lehetett az emberiség félelembe, bűntudatba sodrása?

A fél tudás létezésünkről káoszt okoz lényünkben és világunkban. A tudás, a tisztánlátás világosságot teremt lényünkben, elmélkedésünkben, létezésünkben, cselekedeteinkben. Aki elől a valóság felét elrejtik, az félelemben él. Aki az elemi tudást birtokolja, az egészségben él. Embermilliók éltek egykor az örök élet boldog tudatában, egymást Istenként tisztelve és szeretve, amíg ki nem találták bizonyos földi hatalmasságok a halál és a bűn fogalmát. Eltávolították az emberek jelentős részét a Teremtő tudattól.

Az emberiség legnagyobb szellemi bukása, amikor elfelejtette azt, hogy önmaga is Isten.

Jézus Urunk mondta: „Bizony mondom néktek Istenek vagytok.”

A szellemvilág folyamatos jelenlétével, jelzéseivel, üzeneteivel az örök élet tudatra hívják fel figyelmünket. A szellemvilágnak szabályai vannak. Ősi magyar mitológiánk e szabályokat tiszteletben tartva hagyta meg üzenetét az utókornak, szokásainkban, ünnepeinkben, ősi szertartásainkban. A civilizált ember testi, anyagi vágyait beteljesítve, lelki, szellemi gondokkal küzd, ősi kultúrája hiányában lelke és szelleme segítségért kiált…

• A Táltos elérhetősége:
• Tel.: 0036-1-251-4983, 0036-1-222-3186

Honlapjaink:
www.taltos7.hu
www.szellemvilag.hu
www.csodalatosgyogyulasok.hu